Referencje

Precyzja i zaufanie 

W naszej dotychczasowej działalności zaufało nam wiele firm i instytucji. Przedstawiamy wybrane referencje wystawione dla nas przez naszych kontrahentów.

Jedna z naszych ulubionych referencji:

Współpraca Elektrowni Turów S.A. z OPGK Wrocław Spółka z o.o. trwa nieprzerwanie od 1957 roku. Pierwszymi pracami, które zostały wykonane na nasze zlecenie było sporządzenie map pod budowę Elektrowni Turów. Następnym etapem współpracy była geodezyjna obsługa budowy obiektów produkcyjnych (chłodnie kominowe, linie przesyłowe, bocznice kolejowe itp.), montażu urządzeń (turbiny, taśmociągi, suwnice) oraz obsługa budownictwa mieszkaniowego w Bogatyni. Po włączeniu do produkcji obiektów, rozpoczęto systematyczne obserwacje przemieszczeń i odkształceń takich obiektów jak: kominy, chłodnie kominowe, suwnice, zapory wodne oraz wykonano niwelację celem określenia wpływu eksploatacji na otaczający teren. Wyżej omawiane obserwacje są kontynuowane okresowo do dnia dzisiejszego.

Bardzo istotnym opracowaniem związanym z modernizacją Elektrowni było wykonane w 1995 roku opracowanie mapy zasadniczej przy wykorzystaniu oprogramowania „Microstation” oraz powiązanie jej z relacyjną bazą danych. Było to kompleksowe zamówienie, gdyż oprócz opracowania numerycznego mapy otrzymaliśmy pomoc OPGK Wrocław w zakupie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz przeszkolenie. naszych pracowników w dalszym prowadzeniu zasobu geodezyjnego w postaci numerycznej.
Elektrownia Turów S.A.

Aktualne

2017

2016

Archiwalne

Przez lata uzbieraliśmy więcej referencji niż można przeczytać w ciągu doby i jesteśmy z tego dumni:)