O Nas

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK WROCŁAW Spółka z o.o. zaliczane jest do grupy największych w branży geodezyjnej przedsiębiorstw w kraju. Jest generalnym wykonawcą klasycznych opracowań geodezyjnych i kartograficznych na terenie zachodniej Polski.

Zajmujemy się obsługą geodezyjną dużych inwestycji, zagadnieniami z dziedziny ewidencji granic, projektujemy i modernizujemy osnowy geodezyjne. Firma dysponuje sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem najwyższej klasy oraz wysoce wykfalifikowaną kadrą.


Współpracujemy m.in. z:

39


46


72


81


155


64


116


49


5d92230635d82e32fe27a693


5d92230635d82e32f528c56f


5d92230635d82e1f1a723717