Menu

O Nas

Referencje

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
OPGK WROCŁAW Sp. z o.o.

tel. +48 71 373-23-38 (centrala)
tel. +48 502 057 311
fax +48 71 373-26-68

e-mail: sekretariat@opgk.wroclaw.pl
www:   www.opgk.wroclaw.pl


Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000065751
REGON: 930016745
Kapitał zakładowy Spółki: 553550,00 zł wpłacony w całości.
NIP: 899-02-02-912


SIEDZIBA SPÓŁKI

Wrocław
al. Kasztanowa 18
tel. +48 71 373 23 38

PRACOWNIE TERENOWE

Lubań
ul. Bracka 11
tel. +48 601 988 623

Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 19
(Stara Stołówka)
tel. 
+48 603 915 397

Polkowice
ul. Przemysłowa
(Szyb Rudna Zachodnia)
tel. +48 691 992 951