Menu

Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
OPGK WROCŁAW Sp. z o.o.


Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław

KRS: 0000065751 Kapitał zakładowy Spółki: 553 550,00 zł wpłacony w całości.
REGON: 930016745
NIP: 899-02-02-912

SIEDZIBA SPÓŁKI

Wrocław
al. Kasztanowa 18
tel. +48 71 373-23-38
fax +48 71 373-26-68
tel. +48 502 057 311

PRACOWNIE TERENOWE

Lubań
ul. Bracka 11
tel. +48 601 988 623

Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 19
(PCC Rokita)
tel. +48 691 015 102

Polkowice
ul. Przemysłowa
(Szyb Rudna Zachodnia)
tel. +48 691 992 951