Kontakt

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne 
OPGK WROCŁAW Sp. z o.o.


Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław

KRS: 0000065751 Kapitał zakładowy Spółki: 553 550,00 zł wpłacony w całości.
REGON: 930016745
NIP: 899-02-02-912

SIEDZIBA SPÓŁKI

Wrocław
al. Kasztanowa 18
tel. 71 373 23 38 
tel. +48 603 988 255

PRACOWNIE TERENOWE

Brzeg Dolny
ul. Sienkiewicza 19
(PCC Rokita)
tel. +48 691 015 102
tel. +48 694 559 717

Przemków 
ul. Akacjowa 7
tel. +48 691 992 951
tel. +48 502 057 230