Menu

Twarze Kamieni

Informacje na Temat Zgłoszeń Uzupełniających

Blog OPGK

W pracy geodety niejednokrotnie zapalają się ogniki fantazji, prowadzące do odkrywania zaskakujących podobieństw w używanych atrybutach swojej pracy, do przeróżnych, często zaskakujących miejsc, wydarzeń. Tak więc znaki geodezyjne, które są podstawą pomiarów kojarzą się naszym geodetom z podstawami cywilizacji, co widać na załączonych fotografiach.