Menu

Prace nad osnową powiatu Grodzisk Wielkopolski

Twarze Kamieni

Blog OPGK

Suchy Zbiornik Boboszów jest obiektem hydrotechnicznym mającym za zadanie zminimalizowanie skutków powodzi w dolinie rzeki Nysa Kłodzka. Docelowo zbiornik ten będzie częścią większego układu przeciwpowodziowego zbudowanego w sumie z czterech różnych zbiorników. Nasi geodeci są stale na miejscu dokonując wymaganych pomiarów, oraz jak się okazało, zdobywają również pożywienie na terenie budowy oraz w okolicach.