Menu

Blog

Osnowa Geodezyjna Powiatu Średzkiego

Blog OPGK


Niedaleko wsi Malczyce powstaje stopień wodny mający na celu poprawę żeglowności odry jak również poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Wybudowanie stopnia wodnego okazało się konieczne ze względu na znaczy spadek lustra wody po uruchomieniu stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Jest to dwudziesty piąty stopień wodny Odrzańskiej Drogi Wodnej, znajduje się na trzysetnym kilometrze szlaku żeglownego.

Stopień Wodny Malczyce jest budowlą hybrydową, składa się z kilku zintegrowanych ze sobą bloków funkcjonalnych:

  • Stopień wodny z jazem klapowym
  • Jednokomorowej śluzy o długości 190 metrów, szerokości 12 metrów i głębokości 3.5 metra
  • Elektrowni wodnej wyposażonej w trzy turbiny Kaplana o łącznej mocy zainstalowanej 9MW
Dodatkowo, na wypadek pojawienia się dużej wody budowany jest awaryjny przelew boczny oraz polder zalewowy.

Inwestycję rozpoczęto bezpośrednio po powodzi tysiąclecia w 1997 roku. Prace budowlane trwają już przeszło 20 lat, ale mają się już na ukończeniu. W międzyczasie wprowadzano drobne zmiany, uwzględniono przepławki dla ryb, a także zdecydowano aby nie przesiedlać mieszkańców pobliskiej wioski Rzeczyca. Zrezygnowano również z mostu drogowego argumentując decyzję oszczędnościami i szacowanym niewielkim ruchem.

Geodeci z firmy OPGK są stale obecni na terenie budowy monitorując poprawność przeprowadzanych prac budowlanych. Czuwają nad stopniem osiadania terenu, odkształceniami obiektu oraz zachowaniem odpowiednich parametrów konstrukcji.