O FIRMIE KIEROWNICTWO REFERENCJE KONTAKT PRACA  
O FIRMIE »

OPGK WROCŁAW Spółka z o.o. zaliczane jest do grupy największych w branży geodezyjnej przedsiębiorstw w kraju. Jest generalnym wykonawc± opracowań geodezyjnych i kartograficznych na terenie południowo-zachodniej Polski.

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 • geodezyjne osnowy podstawowe i szczegółowe, realizowane metodami klasycznymi i z wykorzystaniem techniki satelitarnej GPS;
 • opracowanie map wielkoskalowych do celów projektowych (sieci ¶wiatłowodowej, budowy i eksploatacji autostrad, modernizacji infrastruktury miejskiej) metodami klasycznymi, fotogrametrycznymi i numerycznymi;
 • opracowanie map tematycznych;
 • projektowanie i wdrażanie Systemów Informacji o Terenie;
 • geodezyjną obsługę inwestycji;
 • geodezyjne pomiary odkształceń i deformacji terenów oraz budowli;
 • inwentaryzację technicznego uzbrojenia terenu;
 • fotogrametryczną inwentaryzację zabytków architektury;
 • zakładanie, modernizację i odnawianie ewidencji gruntów (katastru) w systemie tradycyjnym i informatycznym;
 • zakładanie katastru budynków i technicznego uzbrojenia terenu; 
 • rozgraniczenia i podziały nieruchomo¶ci oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych;
 • szacowanie i obrót nieruchomo¶ciami;
 • reprodukcję map i innych materiałów kartograficznych;
 • usługi poligraficzne;
 • komparację dalmierzy elektrooptycznych.

Wykonujemy również naprawy serwisowe i konserwację sprzętu geodezyjnego oraz ¶wiadczymy usługi transportowe.


© 2006-2007 Code & Design .:YanSi:.